จะเกิดอะไรขึ้น หากคุม “เบาหวาน” ไม่ได้?

เบาหวานเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อระบบร่างกายหลายอย่าง ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสมจะส่งผลที่ร้ายแรงต่อสุขภาพในระยะยาว

การไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดนั้นหมายถึง ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในตอนเช้าสูงกว่า 130 mg/dl หรือระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยสามเดือน (HbA1C) มากกว่า 7 mg% ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงตามมาได้ ดังเช่น

❌ โรคหลอดเลือดสมอง: การเป็นเบาหวานเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต ซึ่งเป็นสาเหตุของความพิการและความตายที่มากขึ้นในผู้ป่วยเบาหวาน

❌ ไตวายจากเบาหวาน: เบาหวานสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของไต ทำให้การกรองของไตลดลง ส่งผลสู่ไตวายในระยะยาว

❌ เส้นประสาทเสื่อม: ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำให้เส้นประสาทเสื่อมและเกิดอาการชาปลายมือ ปลายเท้า หรือสมรรถภาพทางเพศลดลง

❌ เบาหวานขึ้นจอประสาทตา: การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำให้เกิดความเสื่อมของจอประสาทตา ทำให้ต้อกระจกและเสี่ยงต่อการเสียวิสัย

❌ โรคหลอดเลือดเลือดหัวใจ: ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การขาดเลือดที่กล้ามเนื้อหัวใจ และหัวใจวาย ความเสี่ยงนี้ยิ่งสูงขึ้นถ้าผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือด

❌ สูญเสียประสาทรับรู้ที่เท้า: เบาหวานสามารถทำให้เสียประสาทรับรู้ที่เท้า นำไปสู่การเกิดแผลที่เท้า ซึ่งเป็นแผลหายยาก ในกรณีที่รักษาไม่ได้ อาจจำเป็นต้องตัดเท้า

ดังนั้น การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงตามมา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี อาทิ

✅ ควบคุมอาหาร ลดการบริโภคแป้ง หวาน มัน และเค็ม

✅ เลี่ยงขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง

✅ เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นอาหารที่มีกากใยสูง

✅ ทานยาตามแพทย์สั่ง และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

✅ พักผ่อนให้เพียงพอ ให้ร่างกายได้รักษาและฟื้นฟู

✅ หยุดสูบบุหรี่ บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเป็นเบาหวาน

✅ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด

✅ ควบคุมน้ำหนักให้ไม่เกินเกณฑ์ ช่วยลดเสี่ยงเบาหวาน

หากปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณเอง และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เพื่อควบคุมโรคเบาหวานให้ดีที่สุดนะคะ

#อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ #Health #Disease #โรคเบาหวาน #ไตวาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *