HEALTH FOCUS CLINIC

♦ศูนย์ดูแลสุขภาพ เอ็นซีดี เมดิคอล เซ็นเตอร์ ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ฮอร์โมนบำบัด เซลล์บำบัด ธรรมชาติบำบัด เจาะลึกทุกรายละเอียด ถึงระดับเซลล์ ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อต่อสู้กับความเสื่อมของร่างกาย​

โดยหลักๆ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโรค NCDs หรือโรคเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด ไขมัน และมะเร็ง เพื่อต้องการให้ผู้ป่วยโรค NCDs ได้หายขาดหรือมีอาการที่ดีขึ้นโดยใช้วิธีการรักษาด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้สามารถทานยาให้น้อยลงจนมีอาการที่ดีขึ้นถึงหายขาดได้
 
 
ทางเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย พร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้ประสิทธิภาพ ทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้การวินิจฉัยแม่นยำและรักษาได้ถูกจุด อาศัยความมีวินัยของผู้ป่วยในการดูแลรักษาและข้อมูลทางการแพทย์ควบคู่ไปเพื่อให้ผู้ป่วยมีผลการรักษาและสุขภาพที่ดีขึ้น
 
การดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทางเรามีบริการที่หลากหลายตั้งแต่ การรักษาด้วยเซลล์บำบัด การรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ทานยาได้น้อยลง การรักษาด้วยการให้วิตามินสูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อการฟื้นฟูร่างกายที่เสื่อมจากการใช้งาน ไปจนถึงการแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
 
 
โดยการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำจะช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีและหายจากโรคได้อย่างที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ต้องกังวลเรื่องโรคอีกต่อไป พร้อมทีมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเทคแคร์อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ
 
 
การตรวจสุขภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญของการดูแลสุขภาพ ที่จะบ่งบอกถึงโรคที่จะเกิดในอนาคตหรือ ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆได้ดี โดยทางเราออกแบบโปรแกรมการตรวจและดูแลสุขภาพมาเพื่อช่วยให้สามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยให้สามารถป้องกันก่อนการเกิดโรค  และจากผลการตรวจที่ได้ จะช่วยให้ผู้ป่วยวางแผนการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีได้และปลอดภัยจากโรคร้ายแรงได้อย่างดีเยี่ยม

นพ.​ อรรถ​สิทธิ์​ ศักดิ์​สุธา​พร (หมออรรถ)
ประจำอยู่ที่ Health Focus Clinic
📍The Grove Hathairaj (เดอะ โกรพ หทัยราษฏร์)