จุดเริ่มต้นของ “Health Focus Clinic”

คุณหมออรรถสิทธิ์ ศักดิ์สุธาพร จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมาจาก ร.พ.พระมงกุฎ เมื่อจบแล้วก็ไปทำงานตาม โรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ หลายแห่ง เป็นเวลา 10ปี อยู่มาวันนึงได้มีโอกาสได้ฟังการบรรยายของ อาจารย์ น.พ.พัฒนา เต็งอำนวย ในงานวิชาการทางการแพทย์ แล้วรู้สึกประทับใจในแนวทางการดูแลรักษาคนไข้ของอาจารย์

จึงเริ่มศึกษาต่อในสาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ College of Integrative Medicine @DPU เป็นเวลา 2ปีตามที่อาจารย์แนะนำ และศึกษาต่อในด้านสารอาหารและฮอร์โมนต่ออีกหลายหลักสูตร รวมถึง หลักสูตร American​ board​ of​ Advance​d​ Nutrition​ for​ Wellness เป็นแนวทางในการดูแลคนไข้โรคเรื้อรัง ด้วยสารอาหารและฮอร์โมน ร่วมกับการเปลี่ยนแปลง Lifestyle แล้วลดการใช้ยาให้น้อยลง

เมื่อเรียนจบแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูงานกับ อ.พัฒนา เต็งอำนวย ที่ ร.พ. พญาไท2 ยิ่งเห็นผลลัพธ์ในการดูแลรักษาคนไข้ของอาจารย์ก็ยิ่งรู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากนำแนวทางนี้ไปดูแลคนไข้ด้วยตนเอง

หลังจากเรียนจบ แล้วหมออรรถก็ได้ทำงานรักษาดูแลคนไข้ตามแนวทางที่ได้ร่ำเรียนมา ตามคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆมากกว่า10แห่ง ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ทำให้มีประสบการณ์ต่อยอดจากกรณีศึกษาจริงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงศึกษาเพิ่มเติมทางด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งทำให้มั่นใจในแนวทางการรักษาของอาจารย์

ช่วงประมาณปี 2562 หมอเริ่มทำเพจอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ เพื่อถ่ายทอดแนวทางความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้บุคคลทั่วไปสามารถมีความรู้พื้นฐานที่จะดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ก็มีคนไข้ที่ติดตามเพจ อยากมาตรวจรักษาด้วยมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ด้วยข้อจำกัดของ ร.พ.และคลินิกต่างๆที่หมออยู่ยังไม่มีสารอาหารและฮอร์โมนต่างๆที่หลากหลายมากพอที่จะมาใช้ดูแลคนไข้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในช่วงแรกจึงได้เน้นที่การปรับเปลี่ยน Lifestyle เป็นหลัก

ปี 2564 คนไข้ที่หมอดูแลอยู่ที่ ร.พ.แห่งนึง รู้สึกประทับใจกับแนวทางการดูแลคนไข้แบบนี้ จึงเสนอร่วมลงทุนในการทำคลินิกตามแนวทางเวชศาสตร์ชลอวัยให้กับหมอ โดยใช้ชื่อว่า  “Health Focus Clinic ที่นี่มีสารอาหารและฮอร์โมนต่างๆให้เลือกใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้การรักษาคนไข้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมต้องใช้เวลากว่าหกเดือนในการฟื้นฟูรักษาคนไข้ จนปัจจุบันใช้เวลาเพียง 3เดือนก็สามารถฟื้นฟูโรคต่างๆของคนไข้ได้แล้ว

คุณหมออรรถสิทธิ์ยังคงยึดมั่นในคำสอนของอาจารย์พัฒนาที่ว่า

“แพทย์ที่ไม่เคยคิดนอกกรอบ จะไม่มีวันสร้างปาฏิหาริย์ได้ในชีวิต”

แนวทางของอาจารย์สร้างปาฏิหารย์ให้กับชีวิตคนไข้นับไม่ถ้วน รวมถึงชีวิตหมอด้วยครับ

นี่คือที่มาของการก่อตั้ง “Health Focus Clinic” คลินิกที่มุ่งมั่นดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม