หมออรรถ (อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ)

นายเเพทย์​ อรรถ​สิทธิ์​ ศักดิ์​สุธา​พร

Ant. Aging Integrative Medicine,

Clinical Nutrition and Metabolism

ประวัติ “หมออรรถ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ” ที่ “Health Focus Clinic”

นายเเพทย์​ อรรถ​สิทธิ์​ ศักดิ์​สุธา​พร

Ant. Aging Integrative Medicine,

Clinical Nutrition and Metabolism

 • จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • จบเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจาก College of Integrative Medicine at DPU
 • จบเฉพาะทางด้านสารอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพขั้นสูง จาก American Naturopathic Certification Board
 • ศึกษาต่อด้านการรักษามะเร็งแบบผสมผสาน จาก American Academy of Anti Aging Medicine
 • จบหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง) จาก HEAT Anti-aging
 • ทำงานด้านการรักษามะเร็งแบบผสมผสาน อยู่กับ Dr.Thomas Lodi ที่ Lifeco Phuket จ. ภูเก็ต
 • ปัจจุบัน คุณหมออรรถ เปิดคลินิค ชื่อว่า Health Focus Clinic และเป็นคุณหมอประจำเพจ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ”
 • 2019-2020 Integrative​ Cancer​ Fellowship​ with​ Dr.Thomas​ Lodi​ at​ Lifeco​ Phuket.
 • 2019 American​ board​ of​ Advance​d​ Nutrition​ for​ Wellness . 2019 Diploma​ of​ Anti-aging​ and​ Regenerative​ Medicine​ from​ DPU.
 • 2019 Non​ Communicable​ Diseases​ (Diabetes,​ Cardiovascular​ and​ Chronic​ Kidney​ Disease) from​ H.E.A.T.
 • 2019 Detoxification​ and​ Chelation​ from​ H.E.A.T.
 • 2019 Attendance to H.E.A.T. International Congress on Anti-Aging Medicine “Holistic Anti-Aging”.
 • 2019 Attendance to H.E.A.T. International Congress on Anti-Aging Medicine “Improve Health Span to Combat Age Related Illness”.
 • 2018 Stem​ cell​ in​ Aesthetic​s​ from​ H.E.A.T.
 • 2016 Homeopathy from Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine.
 • 2015 Chelation​ Therapy​ from​ CMAT​.
 • 2015 Annual academic meeting “What We Must Know about Aesthetic Injections”, Institute of Dermatology Bangkok Thailand.
 • 2014 Cell​ Therapy​ in​ Cardiovascular​ System​ from​ ACT, Thai.
 • 2014 Practical Cell​ Therapy​ from​ ACT, Thai.
 • 2014 Attendance to Art and Science in Anti-Aging & Regenerative Medicine, Juntendo University, School of Medicine, Tokyo, Japan.
 • 2014 Attendance to Focus to The Future of Anti-Aging Regenerative & Aesthetic Medicine, Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine.
 • 2014 Attendance to the 2nd Congress of Asia Anti-Aging & Regenerative Medicine, Seoul, Korea.
 • 2014 Attendance to New Trend with Botulinum Toxin, Filler, Thread Lifting and Stem cell.
 • 2013 Breast Filler Workshop (Hands-on), China.
 • 2011 Thread Rejuvenation Training, Klothread, Korea.
 • 2011 Participation in The 3rd International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery & Dermatology, Seoul, Korea.
 • 2010 Attendance to Face & Breast Cosmetic Surgery – 10th Fresh Cadaver Hands-on Course, Doctorseminar Korea.
 • 2010 Attendance to the 10th Rhinoplasty & Facial Surgery Workshop.
 • 2010 Attendance to the valuable knowledge of VESER LIPOSUCTION (Hands on) Mae Fah Luang University Hospital.
 • 2010 Participation in The 2nd International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery & Dermatology, Seoul, Korea.
 • 2009 Participation in The 1st International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery, Seoul, Korea.
 • 2009​ Master of Business Administration (Finance), NIDA​ Business​ School.
 • 2007 Training Occupational Medicine at Nopparat ratchathani hospital.
 • 2006 Internship at Bhumibol Hospital Bangkok.
 • 2005 Internship at Chandrubecksa Hospital Nakornprathom.
 • 2004 Pramongkutklao​ College​ of​ Medicine