หลัก 3 ข้อ ในการฟื้นฟูโรคเรื้อรัง

โรคเรื้อรัง

โรคเรื้อรัง เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไตวาย ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งทุกคนมักคิดว่า โรคเหล่านี้เป็นโรคที่รักษาไม่หาย ถ้าเป็นแล้วจะต้องเป็นไปตลอดชีวิต ทานยาแล้วก็จะต้องทานไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด โรคเรื้อรังเหล่านี้สามารถรักษาให้หายได้ แล้วโรคเรื้อรังไม่ได้รักษาด้วยยาแต่รักษาด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราเอง แล้วการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ก็เป็นการฟื้นฟูโรคเรื้อรังได้ดี วันนี้จึงจะมาพูดถึงหลักการ 3 ข้อ ในการฟื้นฟูโรคเรื้อรังกันค่ะ

1. การรักษาที่ต้นเหตุของการเกิดโรค เช่น

  • ต้นเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน เกิดจากการทำงานของตับอ่อนที่เสื่อมสภาพไป โดยเสื่อมสภาพจากการกินอาหารของเรา เช่น กินหวาน กินแป้งเยอะ จึงทำให้ตับอ่อนทำงานหนัก แล้วตับอ่อนมีหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อตับอ่อนทำงานหนักเรื่อยๆ จึงทำให้เซลล์ตับอ่อนตายลง เกิดความเสียหาย แล้วเมื่อตับอ่อนเสื่อมสภาพลงจึงทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ดังนั้นการที่จะรักษาโรคเบาหวาน คือ การที่จะต้องฟื้นฟูตับอ่อนให้ได้ ถ้าสามารถฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนให้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมก็จะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เหมือนเดิม ในคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานตับอ่อนจะมีความเสียหายไปแล้ว 50% เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนให้กลับมาเหมือนเดิมด้วยยา GLP-1 ซึ่งเป็นตัวหลักในการฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อน หรือการทำ IF เนื่องจากปกติแล้วตับอ่อนจะต้องทำงานทุกครั้งเวลาที่เรากินอาหาร ยิ่งกินเยอะตับอ่อนยิ่งทำงานเยอะ ซึ่งการฟื้นฟูตับอ่อนคือการที่ให้ตับอ่อนได้พัก การทำ IF คือการที่เรางดกินอาหารในช่วงเวลาที่กำหนด จึงทำให้กินอาหารไม่ได้เยอะ ตับอ่อนก็จะทำงานไม่หนักนั่นเอง
  • ต้นเหตุของการเกิดโรคความดัน โรคความดันจริงๆ แล้วมีหลายสาเหตุ แล้วการกินยาลดความดันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งบางครั้งความดันเกิดจากภาวะหลอดเลื่อมก็ต้องไปฟื้นฟูเซลล์หลอดเลือดให้เป็นปกติ
  • ต้นเหตุของการเกิดคอเลสเตอรอลสูง หากต้นเหตุเกิดจากการกินอาหารก็ต้องไปปรับเรื่องการกิน ในบางคนเกิดจากที่ตับสร้างคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นเอง ซึ่งคอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นในการไปสร้างฮอร์โมนต่างๆ แล้วหากแก้ปัญหาในเรื่องฮอร์โมนที่ขาดไปได้ คอเลสเตอรอลจะดีขึ้น ร่างกายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างคอเลสเตอรอลเยอะเพราะฮอร์โมนมีเพียงพออยู่แล้ว

2. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อนมากมาย ทั้งเบาหวานขึ้นตา หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ไตวาย เป็นต้น ในส่วนของโรคความดันบางครั้งสนใจในเรื่องของหลอดเลือดเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ควบคุมความดันจึงก่อให้เกิดหลอดเลือดในสมองแตกได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องควบคุมภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อไม่ให้โรคมีอาการเยอะขึ้นหรือไปเกิดผลแทรกซ้อนอย่างอื่น

3. การควบคุมโรค เช่น โรคเบาหวานคุมน้ำตาล โรคความดันคุมความดัน คอเลสเตอรอลสูงคุมคอเลสเตอรอล ในหลายคนที่เป็นโรคเรื้อรังก็มักจะสนใจแค่ในส่วนของการควบคุมเรื่องเหล่านี้ เช่น เป็นความดันก็กินยาความดัน เป็นเบาหวานก็กินยารักษาเบาหวานเพื่อคุมน้ำตาล เราจะฟื้นฟูหรือหายขาดจากโรคเรื้อรังเหล่านี้ไม่ได้ ถ้าเราจะทำเพียงข้อ 3 เพียงอย่างเดียว ควรทำข้อนี้ควบคู่ไปกับข้ออื่นๆ ไปด้วยเพื่อฟื้นฟูโรคเรื้อรังให้ดีขึ้น

ในคนที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง สามารถใช้หลักการ 3 ข้อ ในการฟื้นฟูโรคเรื้อรังได้ ถ้าอยากฟื้นฟูหรืออยากหายจากโรคเรื้อรังจะทำเพียงหลักการเดียวไม่ได้ ควรต้องทำครบทั้ง 3 หลักการ เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาโรครื้อรังเหล่านั้นให้หายขาดกันนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *