อาการ Stroke (สโตรก) ที่เราต่างรู้ได้

“Stroke คือ” โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้เซลล์สมองบางส่วนเสียหายหรือตายไป ทำให้ร่างกายมีความบกพร่องทางสมองชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งมีอาการแสดงที่พบบ่อย เช่น อ่อนแรงครึ่งซีกร่างกาย พูดไม่ชัด มองเห็นไม่ปกติ เดินโซเซ เป็นต้น 

สาเหตุของ “อาการสโตรก” 

Stroke เป็นโรคที่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง มีสาเหตุหลักมาจาก 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

 1. หลอดเลือดในสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)  

เกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองแตกทำให้เลือดไหลท่วมเนื้อสมอง มักเกิดกะทันหัน พบได้ประมาณ 15% ของผู้ป่วย Stroke ทั้งหมด โดยสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแดงแตก เช่น 

 • หลอดเลือดอ่อนแอผิดปกติ เป็นถุงนในสมอง  
 • ความดันโลหิตสูง 
 • มีความผิดปกติของหลอดเลือดหรือหลอดเลือดงอกผิดที่   
 • เกิดภาวะเลือดออกในสมองหลังอุบัติเหตุกระทบกระเทือนศีรษะ 
 1. หลอดเลือดในสมองอุดตัน (Ischemic Stroke)  

เกิดจากก้อนเลือด ลิ่มเลือด หรือสิ่งอุดตันอื่นๆ ไปปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมอง พบมากกว่า 80% ของผู้ป่วย Stroke ทั้งหมด 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด Stroke 

นอกจากสาเหตุข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้คนเรามีโอกาสเป็น Stroke มากขึ้น ดังนี้ 

 1. ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้

 • โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
 • ภาวะไขมันในเลือดสูง ระดับคอเลสเตอรอลสูง   
 • สูบบุหรี่ ดื่มสุรามากเกินไป
 • โรคอ้วน
 • ขาดการออกกําลังกาย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน

 • อายุ ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเสี่ยง   
 • เพศ ผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิง 
 • พันธุกรรม ประวัติครอบครัวเป็น Stroke 
 • เชื้อชาติ คนผิวดำมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่า 

“เส้นเลือดในสมองตีบอาการเริ่มแรก” 

 • อ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตครึ่งซีกร่างกาย ไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนขาข้างใดข้างหนึ่งได้ 
 • พูดไม่ชัด พูดลำบาก พูดไม่ออก เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดอ่อนแรง 
 • มองเห็นภาพซ้อน มองไม่ค่อยชัด หรือบางส่วนมองไม่เห็น มืดมัว 
 • เดินเซ เดินโซเซ เนื่องจากสมดุลการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุ 
 • คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ทรงตัวไม่มั่นคง 

ถ้ามีอาการแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพราะอาจเป็นอาการ Stroke” ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยู่ 

วิธีป้องกัน Stroke  

 • ควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น ลดน้ำหนัก ควบคุมความดันโลหิต ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด 
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีวันละ 3-5 วันต่อสัปดาห์  
 • งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา เพราะทำให้ความเสี่ยงสูงขึ้น 
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ ปลา ธัญพืช และลดไขมันอิ่มตัว 
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูง หวาน มัน เค็มจัด  
 • หลีกเลี่ยงภาวะเครียดและนอนหลับอย่างเพียงพอ 
 • ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาภาวะเสี่ยง 

หากท่านสังเกตตัวท่านเอง หรือครอบครัวมีการอาการเหล่านี้ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด “เส้นเลือดในสมองตีบอาการเริ่มแรก”ควรรีบพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็น Stroke ก็เป็นได้ครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *