ทีมแพทย์พร้อมดูแล

นายเเพทย์​ อรรถ​สิทธิ์​ ศักดิ์​สุธา​พร

Ant. Aging Integrative Medicine,

Clinical Nutrition and Metabolism

น.พ.อรรถสิทธิ์ ศักดิ์สุธาพร

 • จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • จบเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจาก College of Integrative Medicine at DPU
 • จบเฉพาะทางด้านสารอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพขั้นสูง จาก American Naturopathic Certification Board
 • ศึกษาต่อด้านการรักษามะเร็งแบบผสมผสาน จาก American Academy of Anti Aging Medicine
 • จบหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง) จาก HEAT Anti-aging
 • ทำงานด้านการรักษามะเร็งแบบผสมผสาน อยู่กับ Dr.Thomas Lodi ที่ Lifeco Phuket จ. ภูเก็ต
 • ปัจจุบัน คุณหมออรรถ เปิดคลินิค ชื่อว่า Health Focus Clinic และเป็นคุณหมอประจำเพจ “อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ”
หมอท็อป

นายเเพทย์​ นิธิวัฒน์ ศรีกาญจนวัชร

(หมอท็อป)

Integrative Medicine Physician

น.พ.นิธิวัฒน์ ศรีกาญจนวัชร

 • จบแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1
 • จบเฉพาะทางสาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ได้รับประกาศนียบัตรด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา (American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine)
 • ได้รับประกาศนียบัตรด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา (American Board in Nutritional Wellness)
 • แพทย์ประจำ VitalLife Scientific Wellness Center โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลศรีระยอง
 • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลระยอง
 • ปัจจุบัน คุณหมอท็อปเป็นแพทย์ประจำที่ Health Focus Clinic