โปรแกรมดูแลสุขภาพ “ชุดใหญ่”

ตรวจเลือด 22 รายการ + ฮอร์โมนเพศหญิง/ชาย

รายละเอียด

 • ตรวจเลือด 22 รายการ
  1. CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด
  2. ESR ตรวจอาการอักเสบของหลอดเลือดในร่างกาย
  3. G6PD ตรวจการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง
  4. BUN ตรวจภาวะพร่องของ Enzyme ที่ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย
  5. Creatinine ตรวจสมรรถภาพการทํางานของไต
  6. eGFR ค่าการกรองไต
  7. Uric Acid ตรวจดูความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง ไตวาย โรคเก๊าท์
  8. HbA1c ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมช่วง 3 เดือนย้อนหลัง
  9. Total Cholesterol ตรวจระดับไขมันจากสัตว์ในเลือด
  10. Triglyceride ระดับไขมันจากพืช จาก Carbohydrate เช่น แป้งและน้ำตาล
  11. HDL ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด
  12. LDL ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด
  13. AST ตรวจดูค่า Enzyle ของตับ บอกภาวะการอักเสบของเซลล์ตับ
  14. ALT ตรวจดูว่าบ่งชี้การอักเสบของเซลล์ตับ
  15. Homocysteine ตรวจการย่อยโปรตีนที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของผนังหลอดเลือด
  16. CRP ตรวจการอักเสบของหลอดเลือดที่ส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
  17. TSHตรวจระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์
  18. FT3 ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์
  19. FT4 ตรวจฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไทรอยด์
  20. DHEAs ตรวจดูสมดุลฮอร์โมนเพศ และภาวะความเครียดของร่างกาย
  21. Vitamin D Total ตรวจวัดปริมาณวิตามินดีในร่างกาย
  22. U/A ตรวจปัสสาวะ
 • ฮอร์โมนเพศหญิง
  1. Estradiol ตรวจฮอร์โมนจากมดลูกไข่และรังไข่
  2. Progesterone ตรวจดูการควบคุมฮอร์โมนเพศ, รอบเดือน
  3. Testosterone ตรวจดูการกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิง
  4. FSH ตรวจสมรรถภาพการทํางานของรังไข่
  5. LH ตรวจฮอร์โมนกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
  6. CA125 ตรวจค่าเซลล์มะเร็งในรังไข่, ตัวอ่อน, ปอดทางเดินอาหาร
  7. CA19-9 ตรวจค่าเซลล์มะเร็งตัวอ่อน, ถุงน้ำดี, ลําไส้
  8. CA15-3 ตรวจค่าเซลล์มะเร็งเต้านม
  9. AFP ตรวจหามะเร็งตับ
  10. CEA ตรวจหามะเร็งลําไส้
 • ฮอร์โมนเพศชาย
  1. Estradiol ตรวจฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตและอัณฑะ
  2. Progesterone ตรวจดูการควบคุมฮอร์โมนเพศ
  3. Testosterone ตรวจดูการกระตุ้นฮอร์โมนเพศชาย
  4. SHBG ตรวจปริมาณโปรตีนช่วยผลิตฮอร์โมนเพศ
  5. FSH ตรวจสมรรถภาพการสร้างอสุจิ
  6. LH ตรวจฮอร์โมนกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
  7. PSA ตรวจหาเซลล์มะเร็งในต่อมลูกหมาก
  8. AFP ตรวจหามะเร็งตับ
  9. CEA ตรวจหามะเร็งลําไส้

ลดยา ลดโรค, รักษาโรคเบาหวาน, ไขมันสูง, ความดัน, หลอดเลือดหัวใจและสมอง, มะเร็ง โดยแพทย์เฉพาะทาง ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนสามารถดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี ปัญหาสุขภาพที่หลาย ๆ คนนั้นไม่ทราบวิธีดูแล หรือยังทำพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพลงไปทุกวัน ซึ่งทำให้ปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่ไม่ทราบถึงพฤติกรรม หรือ การดูแลสุขภาพ ทาง NCD Clinic จึงรวบรวม ความรู้ในด้านสุขภาพ จาก คุณหมออรรถสิทธิ์(เจ้าของเพจอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ) เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคน