Tag Archives: โรคหลอดเลือดสมอง

ความเสี่ยง และ วิธีป้องกัน Stroke (สโตรก) หลอดเลือดในสมองตีบ

Stroke หรือ “โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้เซลล์สมองบางส่วนตายและสูญเสียการทำงานไป หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้ วันนี้ “หมออรรถ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ” แห่ง “Health Focus Clinic” จะมาเจาะลึกถึงปัจจัยเสี่ยงและวิธีการป้องกัน Stroke โดยเฉพาะสาเหตุจาก “เส้นเลือดสมองตีบ” ซึ่งพบได้บ่อยที่สุด เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเริ่มต้นดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง “สโตรก คือ” อะไร “Stroke (สโตรก) คือ” ภาวะที่สมองได้รับความเสียหายอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้เซลล์สมองบริเวณนั้นๆ ตายภายในเวลาอันสั้น ซึ่งมีผลทำให้ความสามารถในการเคลื่อนไหว การพูด ความคิดความเข้าใจ หรือการรับรู้ผิดปกติไป ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อสมองส่วนใดได้รับผลกระทบ “อาการสโตรก” มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ไม่มีอาการเตือนล่วงหน้านานนัก ผู้ป่วยจึงมักจะไม่ทันตั้งตัว และเข้ารับการรักษาล่าช้า ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีอาการรุนแรงมากขึ้นไปอีก ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด “โรคหลอดเลือดสมอง” ปัจจัยที่มีผลเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ อายุ ยิ่งสูงอายุ ความเสี่ยงก็จะยิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป เพศ ผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะวัยกลางคนขึ้นไป พันธุกรรม หากมีคนในครอบครัวเคยเป็น […]

Stroke (สโตรก) คืออะไร หายขาดได้หรือไม่ ลดการใช้ยา แนวทาง Anti-aging และเวชศาสตร์ชะลอวัย

Stroke หรือ “โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย และเป็นโรคที่ทำให้เกิดความพิการสูงที่สุดอีกด้วย ผู้ป่วยที่รอดชีวิตส่วนใหญ่มักมีอาการอัมพาตครึ่งซีก พูดลำบาก กลืนลำบาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก แม้ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์จะก้าวหน้าไปมาก แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า ผู้ป่วย Stroke ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี วันนี้ “หมออรรถ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ” แห่ง “Health Focus Clinic” จะมาไขข้อข้องใจว่า “โรคหลอดเลือดสมอง” นั้นรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ พร้อมแนะนำแนวทางการดูแลรักษาแบบ Anti-aging และเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อหวังลดการพึ่งพายา และป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำอีก “Stroke คือ” อะไร “Stroke (สโตรก) คือ” ภาวะที่สมองได้รับความเสียหายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้เนื้อสมองบางส่วนตายและสูญเสียการทำงานไป อาจมีสาเหตุจากเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน ถ้าอุดตันเรียกว่า Ischemic stroke แต่ถ้าแตกจะเรียกว่า Hemorrhagic stroke ซึ่งทั้ง 2 แบบจัดเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องรีบรักษาอย่างทันท่วงที มิเช่นนั้นความเสียหายของสมองจะลุกลามจนเกินเยียวยา “เส้นเลือดในสมองตีบอาการเริ่มแรก” “โรคหลอดเลือดสมอง” ที่มีสาเหตุจาก “หลอดเลือดสมองตีบ” อาจจะแสดงอาการนำร่องบางอย่างก่อนเกิด Stroke […]

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke (สโตรก) ไม่อยากเป็นซ้ำ ต้องทำอย่างไร

“โรคหลอดเลือดสมอง” หรือที่เรียกว่า Stroke เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายและเสียการทำงานไป ผู้ที่เคยมี “อาการสโตรก” มาแล้ว นอกจากต้องพักฟื้นและทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำเป็นอย่างมาก เพราะการเกิด “อาการสโตรก” ซ้ำซ้อนจะทำให้สภาพร่างกายทรุดโทรมลงไปอีก บางรายถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ วันนี้ “หมออรรถ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ” แห่ง “Health Focus Clinic” จะมาแนะนำวิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก “อาการสโตรก” ไปพร้อมๆ กัน รู้จัก “โรคหลอดเลือดสมอง” ให้มากขึ้น “โรคหลอดเลือดสมอง” เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ทั้งจากภาวะ “หลอดเลือดสมองตีบ” อุดตัน หรือแตก ทำให้เนื้อสมองขาดออกซิเจนและสารอาหาร จนเซลล์สมองค่อยๆ ตายลงในที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาทตามมา เช่น อาการอัมพาตแขนขาซีกใดซีกหนึ่ง พูดลำบาก สับสน มองเห็นภาพซ้อน เดินเซ เป็นต้น โดยระยะเวลาที่เนื้อสมองจะถูกทำลายขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการขาดเลือด และความรวดเร็วของการรักษา ป้องกัน Stroke ด้วย 8 วิธีง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง · ควบคุมความดันโลหิต […]

ข้อควรระวัง ผู้เป็น “โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)” ห้ามทำเด็ดขาด

“โรคหลอดเลือดสมอง” หรือ Stroke เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที มิเช่นนั้นเซลล์สมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยงจะค่อยๆ ตายลงเรื่อยๆ จากประสบการณ์ของ หมออรรถ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองและเวชศาสตร์ชะลอวัย แห่ง “Health Focus Clinic” พบว่าหลายครั้งผู้ป่วยและญาติมักจะมีความเข้าใจผิดหรือปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ทางคลินิกจึงได้รวบรวมข้อควรระวังที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยที่มี “อาการสโตรก” มาฝากกัน ดังนี้ “Stroke คือ” อะไร “Stroke คือ” ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเฉียบพลัน เนื่องจากหลอดเลือดสมองเกิดการอุดตันหรือแตกทะลุ ทำให้เนื้อสมองบริเวณนั้นๆ ถูกทำลายไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตครึ่งซีก อ่อนแรง ชา พูดลำบาก สับสน ปวดศีรษะรุนแรง ตามตำแหน่งของหลอดเลือดสมองที่มีปัญหา ซึ่งเป็นอาการเตือนที่ผู้ป่วยและญาติควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ “เส้นเลือดในสมองตีบอาการเริ่มแรก” หากเส้นเลือดในสมองเกิดการตีบแคบหรืออุดตัน จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ เนื้อสมองส่วนนั้นก็จะค่อยๆ ขาดออกซิเจนและสารอาหาร จนในที่สุดก็จะตายไป โดย “อาการสโตรก” ระยะเริ่มแรกผู้ป่วยจะอ่อนแรงหรือชาที่แขนขาครึ่งซีกใดซีกหนึ่ง ใบหน้าเบี้ยว ลากเท้าขณะเดิน พูดลำบาก ปากเบี้ยว สับสน มึนงง ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด ถ้าพบอาการผิดปกติเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ยิ่งได้รับการวินิจฉัยและรักษาเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสรักษาหายและฟื้นตัวได้มากขึ้น […]

วิธีดูแลคนป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน

การดูแลผู้ป่วย “โรคหลอดเลือดสมอง” หรือ ผู้ที่มี “อาการสโตรก” ภายหลังกลับมาพักฟื้นที่บ้านนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อช่วยเสริมการรักษา  ฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วย Stroke ที่มีอาการรุนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากนัก การปฏิบัติตัวในการดูแลที่ถูกต้องจะช่วยให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยดีขึ้น ลดความพิการจากการเป็นโรคได้ โดยมีวิธีปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้  1. ให้อาหารที่ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม ผักต้ม ไม่ควรให้อาหารแข็งหรือต้องเคี้ยวมาก  ผู้ป่วย “โรคหลอดเลือดสมอง” มักมีอาการอ่อนแรง พูดลำบาก กลืนลำบาก การให้อาหารจึงควรเป็นอาหารที่ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม ซุป โจ๊ก ไข่ต้ม ผักต้มสุกโขลกน้ำ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อง่ายต่อการกลืนและไม่ต้องเคี้ยวมาก ควรหลีกเลี่ยงอาหารแห้งที่ต้องเคี้ยวนาน อาหารแข็ง หรืออาหารที่มีเส้นใยมาก เพราะอาจทําให้แทรกซ้อนการกลืนได้  2. ช่วยพลิกตะแคงตัว เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ เพื่อป้องกันแผลกดทับ  การช่วยพลิกตัวผู้ป่วย “โรคหลอดเลือดสมอง” บ่อยๆ จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนกดทับที่สำคัญ คือ แผลกดทับ (Bedsore) ซึ่งเป็นแผลเปื่อยที่เกิดจากการกดทับบริเวณกระดูกสะโพก […]